Wilhelm Hansen Musikforlag
historie

 

Tilbage til hovedsiden

 

  Historien om Wilhelm Hansen Musikforlag

 
Edition Wilhelm Hansen blev grundlagt i 1857 og er siden blevet det største musikforlag i Norden. Opkøbt af Music Sales i 1988. Vores katalog repræsenterer en væsentlig del af den danske musikhistorie, hvilket yderligere understreges af, at familien Wilhelm Hansens arkiv opbevares på Det Kongelige Bibliotek i København til glæde for alle interesserede.
Vores udgivelsespraksis sætter fokus på samtidens kompositions- og popmusik samt undervisningsrelaterede og historiske udgivelser. Ikke mindst har forlagets tradition for udgivelse af sangbøger været et særligt kendetegn, som fortsat vil være med til at præge forlagets profil i det 21. århundrede.

Det har altid været vigtigt for Edition Wilhelm Hansen at være bredt funderet hvad angår genre og målgruppe. Derfor har forlagets katalog også en alment dansk musikhistorisk værdi, som desuden understreges af, at familien Wilhelm Hansens arkiv opbevares på Det Kongelige Bibliotek i København til glæde for musikere, forskere og almindeligt musikinteresserede. Samarbejdet med Det Kongelige Bibliotek har også resulteret i en samlet videnskabelig udgave af Carl Nielsens værker, der distribueres af Edition Wilhelm Hansen.
Edition Wilhelm Hansens korforlag Edition Egtved dækker en del af det store behov for kormusik, der altid har eksisteret i Danmark og Norden generelt, mens forlagets finske afdeling Jasemusiikki varetager de nordligste interesser. I tråd med den store nordiske sangbogstradition har Edition Wilhelm Hansen på enestående vis haft mulighed for at knytte mange af forlagets kunstnere sammen i en række sangbøger, der indgår i mangfoldige sammenhænge og benyttes som referenceværker og "bibel" på flere uddannelser.
Edition Wilhelm Hansens repræsenterer de betydeligste nordiske komponister, heriblandt det stærke trekløver Grieg, Sibelius og Carl Nielsen, og blandt de nulevende: Per Nørgård, Arne Nordheim, Poul Ruders, Hans Abrahamsen, Jouni Kaipainen, Bent Sørensen, Anders Nordentoft, Niels Rosing-Schow, Randall Meyers, Anders Koppel, Karsten Fundal og Peter Bruun. Edition Wilhelm Hansens komponistpris, der blev indstiftet i 1994 og uddeles årligt, er med til fortsat at sætte original kompositionsmusik på dagsordenen i Danmark. Et intensiveret samarbejde med et antal danske operahuse har i de senere år resulteret i en række operabestillinger med international gennemslagskraft: Per Nørgårds Nuit des Hommes og Poul Ruders' Tjenerindens Fortælling. Siden hen følger Bent Sørensens Under Himlen og Poul Ruders' Processen, begge skrevet til Det Kongelige Teater i København.
Når talen falder på popmusik har Edition Wilhelm Hansen et imponerende katalog spændende fra tidlige salonstykker over underholdningsmusik og jazz til nutidens singer/songwriters. Kai Normann Andersen, Sven Gyldmark og Aage Stentoft var de væsentligste danske film- og revykomponister langt op gennem 1900-tallet - nu er Lars H.U.G, Sebastian, Morten Kærså, Marilyn Mazur, Erik Moseholm, Pia Raug, Grethe Agatz og mange andre kommet til - alle repræsenteret af Edition Wilhelm Hansen.


Wilhelm Hansen Musikforlag 1857-1997
140 år med tryk på

Herunder kan du læse uddrag af eller downloade (klik her) det komplette jubilæumsskrift, som Bent From skrev i forbindelse med 140 års jubilæet i 1997.

Tietgens første kunde
Alle indenfor den københavnske forretnings- og finansverden havde, med spændt forventning, set frem til den 2. november 1857, hvor landets nye Tietgens første kunde pengeinstitut “Privatbanken” skulle slå dørene op for offentligheden og byde de første privatkunder velkommen.

Efter at bankens unge direktør, den kun 28-årige Carl Frederik Tietgen, en sidste gang havde inspiceret personalet og lokalerne i Børsgade 4, var alt klar til at modtage bankens første privatkunder. Den første der gik over dørtærsklen var en ung smuk, mørkhåret kvinde. Hun præsenterede sig som fru Hanne Wilhelm Hansen, gift med gravør Jens Wilhelm Hansen, der for netop en uge siden, den 27. oktober, havde åbnet en musik- og papirhandel på Kongens Nytorv. Hun skulle som forretningsfører stå for det regnskabsmæssige i det lille nyetablerede firma, og ville derfor spørge om det var muligt at åbne en konto i “Privatbanken”. Banken var velvilligt indstillet, men måtte naturligvis have en række oplysninger om familien Wilhelm Hansen, og baggrunden for etableringen af deres firma, før man kunne åbne en konto. Den unge fru Hannes begejstring og entusiasme kunne ikke undgå at smitte af på bankfunktionæren, der kun med nød og næppe nåede at få noteret alt hvad hun fortalte ...

Jens Wilhelm Hansen blev selvstændig allerede i 1847
Da Jens var 26 år, og fuldt uddannet som gravør og kobbertrykker, fik han i 1847 borgerbrev og indrettede sin egen lille virksomhed på Østergade 56. I sin sparsomme fritid spillede han bratsch, dyrkede kammermusik og gik til koncerter sammen med sin unge trolovede Johanne Cathrine Petersen, som han blev gift med i 1849. Året efter fik de sønnen Jonas. Jens Wilhelm Hansens selvstændige virksomhed startede, i ordets egentlige betydning, i det små: Han begyndte, som en af de første i Danmark, at trykke visitkort - graveret med engelsk skrift. Denne nyhed blev så stor en succes at den unge kobbertrykker i 1852 , for at få mere plads til virksomheden og familien, flyttede ind i en større lejlighed på Østergade 66. Kort tid efter, begyndte Jens at samarbejde med en nodestikker der hed C. Stange. Han arbejdede blandt andet for det velrenommerede musikforlag C. C. Lose & Delbanco, der var grundlagt i 1793 og som siden 1822 havde etableret forlag og musikhandel i Gothersgade Alle indenfor den københavnske forretnings- og finansverden havde, med spændt forventning, set frem til den 2. november 1857, hvor landets nye Tietgens første kunde pengeinstitut “Privatbanken” skulle slå dørene op for offentligheden og byde de første privatkunder velkommen. 3 nummer 348 - der senere blev ændret til Gothersgade nummer 11 - en adresse der, helt frem til 1989, blev kendt som hjemsted for Skandinaviens største og førende musikforlag og nodehandel! Første gang navnet Wilhelm Hansen står på tryk, i på en række musikalier udgivet på Loses Musikforlag, hvor “Wilhelm Hansen & C. Stange” står anført som henholdsvis trykker og nodestikker.

Wilhelm Hansens første nodeudgivelser - og konkurrencekrig
Nu, da Jens som underleverandør til Lose, havde fået indblik i musikforlagsbranchen, besluttede han, sammen med sin kone Hanne, selv at forsøge sig med at udgive musikalier. Risikoen var lille og omkostningerne til at overse , især hvis man, i lighed med alle de andre forlag, koncentrerede sig om at udgive værker af kendte udenlandske komponister. Der eksisterede dengang ingen ophavsretslig beskyttelse mod eftertryk. Enhver kunne uden risiko - og betaling - udgive hvad de havde lyst til af udenlandske “ubeskyttede” værker. Det gjaldt iøvrigt også indenfor bogverdenen. Jens besluttede derfor, at tage konkurrencen op med de eksisterende forlag. Også prismæssigt! I et avertissement i “Adresseavisen”, 8. november 1853, indbyder Wilhelm Hansen således til “Subskription på Mendelssohns “Lieder ohne Worte”, smukt udstyret, aldeles efter Originalen, til omtrent halv Originalpris”. Andre forlag går med i priskrigen, hvilket får Jens til at tilbyde “Liederne” til en fjerdedel af løssalgsprisen hvis publikum samtidig subskriberer på musikbladet “Musikalsk Album for Pianoforte”, der også blev udgivet på hans forlag i Østergade. Efter blot en uges konkurrencekrig med blandt andre litografkollegaen C. M. Tegner, tilbyder Wilhelm Hansen den 14. november “Liederne” til kun 8 skilling pr. hefte - en tolvtedel af den oprindelige pris!
Et salgsfremstød, der antagelig ikke har givet overskud, men som til gengæld for første gang fik offentligheden til at lægge mærke til Wilhelm Hansens navn. Komponisten A. P. Berggreen henvendte sig iøvrigt, i foragelse over det lille forlags eftertryk, til Mendelssohs originalforlægger Simrock i Bonn. De gjorde imidlertid ikke noget ved sagen, da de vidste, at det ville være håbløst på grund af den utilstrækkelige danske lovgivning.
Et andet efterspurgt værk, der blev benyttet i klaver-undervisningen i alle borgerhjem, Carl Czerny’s “Die Vorschule zur Fingerfertigkeit auf dem Pianoforte”, blev også eftertrykt Musikforlagets grundlæggere: Jens og Hanne Wilhelm Hansen 4 af Wilhelm Hansen i 1853. Originaludgaven var udkommet på C. C. Lose & Delbancos musikforlag 1842. Den blev fem år senere først “kopieret” af Horneman & Erslev, dernæst i 1852 af Julius Cohen og så året efter af Wilhelm Hansen.
Originaludgavens nodeforside var også i alle udgaver nøjagtig den samme, bortset fra at forlagsnavnet forneden blev udskiftet! I 1854 skete der udvidelser på mere end én måde hos Jens og Hanne i Østergade.
Den 29. oktober blev familien forøget med endnu en søn, der fik navnet Alfred, og virksomheden med trykning af vistitkort, alle slags forretningstryksager samt udgivelser på “eget forlag” af populære ubeskyttede melodier, voksede fra dag til dag. For at følge succesen op var det nødvendigt at foretage en række dyre investeringer. På Jens Wilhelm Hansens ønskeseddel stod: 4 stentrykspressere. 2 kobbertrykpressere. 1 linèrmaskine og diverse litografiske sten. En samlet udskriving på ialt 1080 rigsdaler. Jens og Hanne havde selv halvdelen af beløbet, men hvor skulle de låne resten?
Redningsmanden hed Johan Dajon Rudolph Larshoff, en tidligere fabrikant og meget dygtig forretningsmand, der havde tjent store formuer på køb og salg af ejendomme. Han var ungdomsven og nabo til Jens’ far og var kommet i familien Hansens hjem hele livet. Da denne “rige onkel Larshoff” hørte om Jens og Hannes projekt tilbød han med det samme at lægge restbeløbet på bordet - mod at få rigelig pant i de nyindkøbte maskiner, naturligvis! For at kunne følge med den voksende efterspørgsel og indfri de økonomiske forpligtelser arbejdede Jens nu fra tidlig morgen til sen aften - og ofte også natten med.
Det anstrengende gravørarbejde og voksende arbejdspres resulterede i, at han efter et par år, da han kun var 36 år, fik en klar og utvetydig meddelelse fra familiens læge: Hans bryst var svagt, så hvis ikke han satte tempoet ned, ville han i løbet af kort tid bryde helt sammen. Det fik omgående Hanne til at gå i aktion ...

Wilhelm Hansen på Kongens Nytorv
Hanne Wilhelm Hansen havde hørt, at den lille papirhandel Christiani & Grissons, var til salg. Den lå i kælderen på Kongens Nytorv 212 (senere nr.18) - midt i byens hjerte og kun få minutters gang fra deres hjem i Østergade.
Hannes plan var klar i alle detailler: Hun ville, først og fremmest som forretningsfører, hjælpe Jens i forretningen og han kunne så, såfremt der var tid og mulighed for det, af og til fortsætte med at udgive musikalier på “Eget forlag”. Det havde jo indtil videre vist sig at være en meget god forretning.
Om morgenen den 27. oktober 1857, kan Jens og Hanne så for første gang åbne kælderdøren til Wilhelm Hansen Papir- og Musikhandel - Christiani & Grissons Efterfølger”. På firmaets første reklamevisitkort kan man læse hvor alsidigt varesortimentet var i starten: “Udvalg af ældre, ny, inden- og udenlandske billige Musikalier. - Instrumenter, Strenge etc. - Udsalg af linierede og ulinierede Bøger. - Skrive- og Tegnematerialer. - Convolutter, Papeterier etc. - Visit- og Adressekort. - Vexler. Regninger og alle andre Blanquetter. - Signeter. Vaabner, Dørplader. Brev- og alle andre Stempler”. Bortset fra de “billige Musikalier” - der er fremhævet på visitkortet - må man formode, at resten af det brogede vareudbud var fulgt med ved overtagelsen af forretningen.

Anden generation begynder i musikkælderen
I det første tiår på Kongens Nytorv, var Jens og Hanne Wilhelm Hansen tilsyneladende ene om at betjene kunderne i forretningen, samtidig med at Jens fortsat arbejdede som graveur og stentrykker. Først i 1867 blev personalet udvidet med to lærlinge - sønnerne Jonas og Alfred, der på det tidspunkt var henholdsvis 17 og 13 år. Samme år markerede Wilhelm Hansen sig, for første gang, som seriøs musikforlægger med udgivelsen af to danske værker: “3 Karakterstykker, opus 18“ af Niels W. Gade og “Suite for klaver og violin, opus 66” af J. P. E. Hartmann. Inden for det populære musikrepertoire, udkom også nogle småting af tidens absolutte førende “dansktop-sælger”, H. C. Lumbye, samt en række letspillelige klaverarrangementer af populære udenlandske komponister og undervisningsmusik.

Hvis du ønsker at downloade det komplette 140 års jubilæumsskrift som pdf-fil, kan du klikke her.

 


Hanne og Jens Wilhelm Hansen. Grundlæggerne af Wilhelm Hansen Musikforlag.
 

 


Wilhelm Hansens første forretning 1857.
Kælderbutikken Kongens Nytorv 18.

   

Kontakt Edition Wilhelm Hansen AS: (0045) 33 11 78 88 - ewh@ewh.dk © 2005 Edition Wilhelm Hansen AS.