Søg 
Avanceret søgning...

Komponister / Forfattere

Michael Bojesen


Født:1960

Michael Bojesen er en alsidig kunstner. I sit musiske virke er han både komponist, dirigent og musikpædagog. De tre sider er tæt forbundne, og han kombinerer sine forskellige erfaringer i sit arbejde. Michael Bojesens primære arbejdsområde er kormusik. I det daglige er han chefdirigent for DR Radiopigekoret og dybt engageret i DRs nye korskole. Derudover arbejder han ofte med professionelle vokalensembler og amatørkor i Danmark foruden de danske landsdelsorkestre og DRs andre ensembler. Han modtager jævnligt bestillingsopgaver på ikke mindst kormusik, og mange af hans værker er skrevet for børn og unge. Michael Bojesen er en kunster af sin tid, der henter inspiration til sit arbejde i den musik, der omgiver ham. Han bekender sig ikke til en genre, en bestemt opførelsespraksis eller metodik, men bruger sin erfaring, intuition og sunde musikalitet, hvad enten det er som komponist, dirigent eller musikpædagog. Musik skal for ham være vedkommende, så den ikke blot behager, men også inspirerer til yderligere beskæftigelse med musik - som udøvende, skabende eller lyttende individ. Komponist ”En af de største musikalske oplevelser, jeg har haft, var på Cuba, hvor jeg hørte et kor synge et requiem, skrevet af en cubansk komponist. Musikken var skrevet til den latinske tekst, og tonesproget var vesteuropæisk, men det var tilført caribiske rytmer som en fuldstændig naturlighed foruden et ekstra lag i form af en afrikansk sang til de afdøde. Der var altså tre lag i musikken, og for mig, der kom fra en verden, hvor jeg hele tiden skulle vælge mellem det ene og det andet udtryk, var det at opleve en kultur, hvor al musik var samlet som en naturlighed, en meget stor oplevelse.” Vi lever i en verden, hvor vi bliver bombarderet med musikalske udtryk. For Michael Bojesen er det naturligt at blande disse udtryk til et tonesprog, der er vedkommende for moderne mennesker, fordi det afspejler den tid, vi lever i og trækker på noget kendt; noget man kan relatere til. Et eksempel på dette er værket Pater Noster for kor og solister, hvor man hører inspiration fra både gregoriansk sang, popballader og etnisk folkemusik, der veksler imellem hinanden. Dette fremhæver på en gang den gamle katolske tekst og leder tankerne hen på tidligere tiders messetradition og bringer tekst og tradition frem til nutiden, hvor andre musikgenrer er forbundet med bestemte følelser og fremkalder bestemte billeder. Michael Bojesens musik er brugsmusik. Størstedelen af hans værker er bestillingsværker, der er tænkt ind i en bestemt sammenhæng. Han har skrevet mange værker til børn og unge deriblandt en lang række værker bestilt af Folkekirkens Ungdomskor, der bygger på tekster til højmessen, og som bliver sunget af børne- og ungdomskirkekor over hele landet. De fleste værker er skrevet for ligestemmigt kor, mens enkelte som f.eks. Herren er min hyrde (for børnekor og blandet kor) er skrevet for flere ensembler. Hans mangeårige erfaring som korleder og musikpædagog gør ham i stand til at skrive musik, der fungerer her og nu. Han har et indgående kendskab til stemmetyper og udnytter sangernes fulde potentiale i sine kompositioner. Ydermere tilpasser han musikken efter værkets kontekst og den ensembletype, det er skrevet til. Michael Bojesen er en dygtig melodimager, og hans musik taler direkte til følelserne hos både udøvere og tilhørere. Som komponist af primært vokalværker henter han i høj grad inspiration i de tekster, værkerne er bygget op omkring, og musikken fremhæver teksten og den stemning, der er i værkerne. I midten af halvfemserne satte han eksempelvis musik til flere af digteren Halfdan Rasmussens tekster. De fleste danskere forbinder Halfdan Rasmussens tekstunivers med fantasi, leg, humor og befriende absurditet, hvilket Michael Bojesen understreger med lette, muntre melodier som i Noget om relative glæder eller Noget om søvnløshed. Men også Halfdan Rasmussens mere eftertænksomme eller alvorlige sider, som de kommer til udtryk i digtene Noget om stjernefangst, Ung mor og Afsked har Michael Bojesen indfanget i gribende, let sørgmodige melodier. Alle værkerne er skrevet for blandet kor, flere af dem for kor og bassolist, og de er blevet indspillet af Kammerkoret CAMERATA med Aage Haugland som solist. Michael Bojesens evner som melodimager kommer også til udtryk i de lidt større værker Kjærestefolkene i nye klæder og Kærlighedssonetter, der begge er for kor og ensemble. Kjærestefolkene har tekst af forfatteren Sten Kaalø og bygger på HC Andersens eventyr Kjærestefolkene. Værket består af 12 sange, der kan fremføres enkeltvis og a cappella eller i sin helhed med blæserkvintet og oplæsning af det gamle eventyr. Kjærestefolkene i nye klæder er et eksempel på Michael Bojesens blik for at skrive værker med en indbygget fleksibilitet, der gør, at de kan indgå i flere sammenhænge og gør dem mulige at opføre af forskellige ensembletyper. Med Kærlighedssonetter har Michael Bojesen udvalgt fem sonetter af den chilenske digter Pablo Neruda og sat dem i musik for kor, saxofon, guitar og bas. Den latinamerikanske kultur, som digteren udsprang af, gennemsyrer teksterne og afspejles i musikken på flere måder bl.a. igennem de stilarter, komponisten har valgt til de fem sonetter – tango, flamengo m.m. Selvom teksterne formodentlig ikke oprindeligt er skrevet til musik, har de rod i en kultur, hvor musik og tekst ofte er uløseligt forbundne, og hvor musik, sang og dans spiller en central rolle som udtryksformer for stærke følelser. Dette samspil af følelser, rytme og poesi fremhæves gennem melodierne og det markante rytmiske fundament, der præger alle fem sonetter, og som hele tiden ligger enten i korstemmerne eller i det enkle akkompagnement, der bærer satserne som helhed. Michael Bojesen er en hyppigt opført komponist i danske korsammenhænge. Flere af hans værker bliver også opført og sunget i udlandet som f.eks. værket Eternity for tredelt ligestemmigt kor, som adskillige kor rundt om i verden har taget til sig. Eternity har tekst af digteren Ellen Heiberg. Den enkle, smukke tekst om, hvordan det at finde en sten på stranden kan føles som at finde et stykke af evigheden, ledsages af en æterisk, enkel og meget velklingende sats. Michael Bojesen har skrevet musik til andre af Ellen Heibergs digte, hvoraf Den første forårsmorgen og Lyset er vendt optræder i den seneste udgave af Højskolesangbogen. Foruden at være komponist er han også en erfaren arrangør, ikke mindst af danske sange. Både amatørkor og professionelle kor har hans arrangementer på deres repertoire, hvoraf hans udsættelse af salmen Her kommer, Jesus, dine små for sopransolist og kor samt hans udsættelse af 3 danske folkeviser – Den sømand han må lide, En yndig og frydefuld sommertid og Længe nok har jeg bondepige været hører til nogle af de hyppigst opførte. Dirigent Michael Bojesen er en af landets førende kordirigenter. I sin tid som underviser på Sankt Annæ Gymnasium, var han dirigent for skolens store kor, og fra 1989-2006 var han dirigent for Kammerkoret CAMERATA, med hvem han har modtaget flere priser og indspillet adskillige cd’er. Siden han i 2001 blev ansat som chefdirigent for DR Radiopigekoret, har koret under hans ledelse undergået en stor forandring, fornyelse og kvalitetsudvikling. Koret har modtaget utallige priser og flotte anmeldelser og blev bl.a. udnævnt som ”Choir of the World 2002” ved en international korkonkurrence i Canada. Michael Bojesen har erfaring med en bred vifte af musik lige fra ny vokalmusik over oratorier til underholdningsmusik for symfoniorkester, kor og solister. De senere år har han beskæftiget sig meget med en niche i dansk musikliv, der handler om at sætte projekter op med børnekor, gymnasiekor eller amatørkor i samarbejde med symfoniorkestre. I kraft af sin force som kordirigent er koret altid indgangsvinklen i disse projekter, der er blevet en stor succes og en tilbagevendende tradition flere steder. Michael Bojesen er således vant til at arbejde med ensembler på mange forskellige niveauer, og han er meget bevidst om forskellen på at dirigere eksempelvis et børnekor og et symfoniorkester, på de krav man kan stille, og på den måde hvorpå man skal instruere og arbejde med musikken. ”I kraft af min erfaring som korleder for både børn, unge, voksne og professionelle, har jeg god erfaring med, hvad der virker. Jeg har arbejdet meget med musik, der var så knudret og svær at indstudere, at jeg uden den rette indgangsvinkel risikerede at tabe hele koret på gulvet og ødelægge en umiddelbar, spontan musikglæde ved det at synge.” Musikpædagog Inden han blev chef for DR Radiopigekoret var Michael Bojesen i en årrække ansat som musiklærer på Sankt Annæ Gymnasium og underviste desuden i kordirektion på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han er drivkraften bag DRs korskole, hvor børn og unge mellem 6 og 22 år tilbydes kvalificeret stemmetræning og musikundervisning gennem korsang, solosang og musikteori. Som medlemmer af DR Spirekoret, DR Radiobørnekoret, DR Radiojuniorkoret, DR Radiopigekoret eller DR UngdomsEnsemblet får børn og unge nogle musikalske oplevelser, som de ellers ikke ville få. Korskolen er finansieret af private midler, og for relativt få midler er det lykkedes at opbygge en institution, der er blevet rollemodel for musikinstitutioner og musikpædagoger rundt omkring i landet. I sit musikpædagogiske arbejde lægger Michael Bojesen vægt på glæden, lysten og legen ved musikudøvelse. Børn og unge skal hele tiden have lyst til at beskæftige sig med det næste og højere mål, og det mener han, at de har, så længe arbejdet er drevet af en lyst til at lære og til at udøve musik. Han er ambitiøs på sine elevers vegne og stiller krav til dem, men han lader ambitioner og krav følge eleverne, så de hjælper børnene og de unge videre frem for at tynge og bremse dem. Denne indstilling har rod i Michael Bojesens egen musikalske skoling i Tivoligarden, hvor han spillede saxofon og klarinet, og hvor legen var et gennemgående element, side om side med de store krav der blev stillet til garden. ”Nogle gange legede vi, at vi var professionelle musikere, andre gange at vi var røvere og soldater. Man brugte rigtig meget tid på at spille i Tivoligarden, men min tid der har været helt afgørende for min musikalske udvikling.” Fællessang er en central del af hans musikpædagogiske arbejde, og han gør en stor indsats for udbredelsen af den danske sang. Dette arbejde er på den ene side drevet at et ønske om at bevare en vigtig del af den nationale kulturarv og er på den anden side drevet af det rent musikalske. ”Det at synge en enstemmig sang sammen er noget fantastisk. Det er en meget lille ting, men det er samtidig noget, der gør, at man rent musikalsk set bliver løftet op fra nul til et punkt højere oppe. Alle mennesker – både børn og voksne – er glade for at lytte til musik, og det at synge sammen med andre i en så ung alder som muligt er det første skridt i forhold til at udøve musik. Og til syvende og sidst er det måske det, der motiverer og inspirerer børn og unge til at fortsætte med at spille et instrument eller dyrke musik aktivt. Ud over at musik er dejligt, styrker det at udøve og dyrke musik også en række faglige egenskaber, og derfor synes jeg, det er så vigtigt, at man får sangen tilbage.” Sine Tofte Hannibal 2007

Øvrige websitesDin e-mailadresse

Tilmeld dig vores GRATIS nyhedsbrev og få sidste nyt om udgivelser og værker.

* Fornavn
 
* Efternavn
 
* Din e-mailadresse